GATA Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Merkez Adı:

GATA

Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Mevcut Radyoterapi Cihazları
ve Özellikleri:

2 Adet Lineer Hızlandırıcı, 1 adet Co60 cihazı:

1. Elekta Synergy Lineer Hızlandırıcı

Elekta Synergy Linak(80 yaprak MLC, 3mm DMLC, 5mm DMLC)

Görüntü Rehberliğinde Radyoterapi, Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi, Stereotaktik Beden Radyoterapi,

Solunum Ayarlı Radyoterapi

2. Philips SL 25 Lineer Hızlandırıcı Elekta SL-25 Linak Multilif kolimatörlü(MLC) 80 yaprak

Stereotaktik Radyocerrahi Sistemi (Xknife)

Radyoterapi Görüntüleme Sistemi

3. Theratron 780E Co60 Teleterapi Cihazı

Brakiterapi cihazları sayısı ve modelleri:

1 Adet Brakiterapi Cihazı

Nucletron Microselectron HDR Brakiterapi Cihazı

Eksternal ve Brakiterapi Tedavi Planlama Sistemleri Versiyonları:

Brakiterapi Tedavi Planlama Sistemi: Plato Planlama Sistemi

Eksternal tedavi planlama sistemleri:

1. Precise Plan Tedavi Planlama Sistemi

2. Elekta GMS Software

ERGO ; SBRT + SRS Planlama Sistemi (Sinamik Multileaf Kolimatör Sistemi 3mm DMLC, 5mm DMLC)

3.Theraplan Tedavi Planlama Sistemi 4.X-Knife 3 Tedavi Planlama Sistemi

Ayrıca Kliniğimizde 1 Adet Nordion Gamacell 3000 ELAN Kan Işınlama Cihazı

1 Adet GE Mecaserto 2D Simülatör Cihazı

1 Adet US X-ray Röntgen Cihazı

1 Adet Kodak Dijital Film Tarayıcı CR Sistem

1 Adet 4D GE Light Speed Bilgisayarlı Tomografi Simülasyon Cihazı

Radyasyon Onkolojisi Öğretim Üyesi:

Adı Soyadı

Dr. Murat Beyzadeoğlu

Dr. Ömer Sağer

Dr. Selçuk Demiral

Dr. Ferrat Dinçoğlan

Dr. Bora Uysal

Dr. Hakan Gamsız

Radyasyon Onkolojisi Uzmanları:

Adı Soyadı

Radyasyon Onkolojisi Asistanları:

Adı Soyadı

Dr.Fatih Özcan

Dr.Onurhan Çolak

Medikal Fizik Uzmanları:

Adı Soyadı

Fiz. Bahar Dirican

Fiz. Yelda Elçim

Fiz. Esin Gündem

Fiz. Ayça Çağlan Ekmen

Fiz. Elif Önal

Fiz. Kadir Taşpınar

Fiz. Semiha Aşkın

Radyoterapi Teknikerleri:

Adı Soyadı

Kadriye Deveci

Murat Dıraz

Ayhan Kutlu

Hakan Canbolat

Emine Onaylı

Zeynep Özel Güler

Hüseyin Kılınç

Muharrem Canıtez