Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Merkez Adı:

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Mevcut Radyoterapi cihazları
ve özellikleri:

ELECTA sinergy LInak ,IMRT ,offlıne IGRT

Radyasyon Onkolojisi Uzmanları:

Adı Soyadı

Dr. Sultan Aysun Kocacan

Dr.Özlem Eser Kılınç

Dr.Umut Seda Baloğlu

Dr.Huriye Hülya Cengiz

Medikal Fizik Uzmanları:

Adı Soyadı

Fiz.Turan Şahmaran

Fiz.Ceyran Yılmaz *yüklenici fırma elamanı *

Radyoterapi Teknikerleri:

5 kişi