Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Merkez Adı:

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Mevcut Radyoterapi Cihazları
ve Özellikleri:

2 Adet LİNAK (Yoğunluk Ayarlı RT)

Radyasyon Onkolojisi Öğretim Üyesi:

Ad Soyadı

Dr. Şaban Çakır Gökçe

 

Dr. Cengiz Kurtman 

 

Dr. Serap Akyürek

 

Radyasyon Onkolojisi Asistanları:

Ad Soyadı

Dr. Esra Arslan Gümüştepe

Dr. İlyas Anıl Kılınç

Dr. Oğuzhan Başçik

 

Medikal Fizik Uzmanları:

Fiz. Tuğba Atakul

 

Fiz. Ayfer Şar

 

Fiz. Yakup Arslan

 

Radyoterapi Teknikerleri: