Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Merkez Adı:

Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Mevcut Radyoterapi Cihazları
ve Özellikleri:

Siemens Oncor Impression Plus Linak Konformal RT

Radyasyon Onkolojisi Uzmanları:

Adı Soyadı

Dr. Metehan Karaca

Dr. Evrim Tunç

Dr.Nazan Eroğlu

Dr.Seda Ünverdi

Medikal Fizik Uzmanları:

Adı Soyadı

Fiz.Hasan Şakir Barut

Fiz.Hayati Karaca

Radyoterapi Teknikerleri:

Adı Soyadı

3 kişi