Medical Park Antalya Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Merkez Adı:

Medical Park Antalya Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Mevcut Radyoterapi Cihazları
ve Özellikleri:

1 tane Elekta Linak

Radyasyon Onkolojisi Uzmanları:

Adı Soyadı

Dr. Yıldız Keleş

Medikal Fizik Uzmanları:

Adı Soyadı

Fiz. Sümeyra Mandal

Radyoterapi Teknikerleri:

Adı Soyadı

2 teknisyen