Özel Medstar Antalya Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Merkez Adı:

Özel Medstar Antalya Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Mevcut Radyoterapi Cihazları
ve Özellikleri:

1 adet Truebeam

1 adet Trilogy

Radyasyon Onkolojisi Uzmanları:

Adı Soyadı

Dr.Vildan Kaya

Dr. Ayşen Yeşim Yalçın

Medikal Fizik Uzmanları:

Adı Soyadı

Fiz. Osman Öztürk

Fiz. Kansu Şengül

Fiz. Selim Şahin

Radyoterapi Teknikerleri:

Adı Soyadı

8 teknisyen