Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Merkez Adı:

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Mevcut Radyoterapi cihazları
ve özellikleri:

Lineer Hızlandırıcı

Elekta Synergy Platform

 

 

Elekta Synergy -VMAT

BT-Sim

GE optima

 

 

Tochiba Aquilion LB

TPS

XiO

 

 

Monaco 5.0

Radyasyon Onkolojisi Uzmanları:

Adı Soyadı

Dr.Ali Rıza Erinekçi

Dr.Burcu Sağlam Alan

Dr. Haluk Metin Aşıkoğlu

Dr. Sare Çeçen

Dr.Zeynep İlknur Doğan Akarsu

 

 

Medikal Fizik Uzmanları:

Adı Soyadı

Aysun İnal

Yılmaz Bilek

Çağdaş Akbaş

Zuhal Uygun

Ahmet Karagöz

Radyoterapi Teknikerleri:

8 kişi