Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Merkez Adı:

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Mevcut Radyoterapi Cihazları
ve Özellikleri:

1 cihaz

Radyasyon Onkolojisi Uzmanları:

Adı Soyadı

Dr.Gözde İşcan

Dr.Esra İliş Temiz

 

 

Medikal Fizik Uzmanları:

Adı Soyadı

2 fizik uzmanı

Radyoterapi Teknikerleri:

Adı Soyadı

yok