Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Merkez Adı:

Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Mevcut Radyoterapi cihazları
ve özellikleri:

Siemens Onkor

Varian Unic, NT ile ortak similatör, Planlama varian eclipse

Radyasyon Onkolojisi Uzmanları:

Adı Soyadı

Dr.Gülden Angın

Dr.Mustafa Akın

Dr.Murat Hayar

Dr.Fadime Acil

Dr.Sinan Ezirnek

Radyasyon Onkolojisi Asistanı Dr.Fatime Ağgil

Medikal Fizik Uzmanları:

Adı Soyadı

Boran Güngör

Sinem Güngör

Ece Yıldız

Radyoterapi Teknikerleri:

6 kişi