Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Merkez Adı:

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Mevcut Radyoterapi Cihazları
ve Özellikleri:

Siemens Mevatron MD2

Siemens ARTISTE

Elekta Synergy Platform

Gammamed Plus IX

Cms XiO

Monaco

Radyasyon Onkolojisi Öğretim Üyesi:

Adı Soyadı

Dr. Sibel Kahraman Çetintaş

Dr. Meral Kurt

Dr. Süreyya Sarıhan

Dr. Candan Demiröz Abakay

Radyasyon Onkolojisi Uzmanları:

Adı Soyadı

Dr. Dilruba Okumuş

Radyasyon Onkolojisi Asistanları:

Adı Soyadı

Medikal Fizik Uzmanları:

Adı Soyadı

Fiz. Sema Tunç

Fiz. Ali Altay

Fiz. Zenciye Kıray

Fiz. Arda Kahraman

Radyoterapi Teknikerleri:

Adı Soyadı

Ahmet Arslan

Ozan Topçu

Muharrem Yanar

Feride Güler

Aslıhan Gökçe

Tansel Topçu

Sibel Ünsal

Sevil Yılmaz

Ertul Gökçe

Şeyma Topçu

Sema Aslan

Ecevit Pekince

Ali Orhan