Özel Memorial Diyarbakır Dicle Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Merkez Adı:

Özel Memorial Diyarbakır Dicle Hastanesi

Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Mevcut Radyoterapi Cihazları
ve Özellikleri:

1 adet Linac (Yart+Konformal)

Radyasyon Onkolojisi Uzmanları:

Adı Soyadı

Dr.Mehmet Murat AKIN

Medikal Fizik Uzmanları:

Radyoterapi Teknikerleri: