Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Merkez Adı:

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Mevcut Radyoterapi Cihazları
ve Özellikleri:

1 Adet Linak (Yart + Konformal)

 1 adet Linac (Konformal RT)

Radyasyon Onkolojisi Uzmanları:

Adı Soyadı

Dr.Nuri Uslu

Dr.Ramazan Aksu

Dr.Pınar Kaya

Dr.Sercan Yılmaz

Dr.Sonay Arslan

Medikal Fizik Uzmanları:

Adı Soyadı

Fiz.Kubilay Öner

Radyoterapi Teknikerleri:

Adı Soyadı

Veysel Eryılmaz

Vedat Özyaşar

Mehmet Dülge

Nurullah Tarhan

Özge Özmen