Medical Park Elazığ Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Merkez Adı:

Medical Park Elazığ Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Mevcut Radyoterapi Cihazları
ve Özellikleri:

1 adet 1 adet Siemens Artiste

 

Radyasyon Onkolojisi Uzmanları:

Adı Soyadı

Dr. İhsan Karslıoğlu

Medikal Fizik Uzmanları:

Adı Soyadı

Fiz. Özgür Gürsel

Radyoterapi Teknikerleri:

Adı Soyadı

4 teknisyen