Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Merkez Adı:

Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Mevcut Radyoterapi Cihazları
ve Özellikleri:

 1 adet Linak alım ve kurulum aşamasında.

Radyasyon Onkolojisi Uzmanları:

Adı Soyadı

Dr Atiye Yılmaz Özsavran

Medikal Fizik Uzmanları:

Adı Soyadı

Yok

Radyoterapi Teknikerleri:

Adı Soyadı

Yok