Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Merkez Adı:

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Mevcut Radyoterapi Cihazları
ve Özellikleri:

1 adet Elekta (kurulum aşamasında)

Radyasyon Onkolojisi Öğretim Üyesi

Dr. Ahmet Kürşad Poyraz

Radyasyon Onkolojisi Uzmanları:

Adı Soyadı

Dr. Kadriye Şahintürk

Medikal Fizik Uzmanları:

Adı Soyadı

yok

Radyoterapi Teknikerleri:

Adı Soyadı

yok