Erzurum Şifa Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Merkez Adı:

Erzurum Şifa Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Mevcut Radyoterapi Cihazları
ve Özellikleri:

1 cihaz

Radyasyon Onkolojisi Uzmanları:

Adı Soyadı

1 doktor

Medikal Fizik Uzmanları:

Adı Soyadı

yok

Radyoterapi Teknikerleri:

Adı Soyadı

yok