Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Merkez Adı:

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Mevcut Radyoterapi Cihazları
ve Özellikleri:

1 Adet Lineer Akseleratör (IGRT-Yoğunluk Ayarlı)(Hizmet Alımı İhalesi)

1 Adet Lineer Akseleratör (Konformal RT)

Radyasyon Onkolojisi Öğretim Görevlisi:

Adı Soyadı

 

Dr. Durmuş Etiz

Radyasyon Onkolojisi Uzmanları:

Adı Soyadı

 

Dr. Alaattin Özen

  Dr.Melek Coşar Akçay

Radyasyon Onkolojisi Asistanları:

Adı Soyadı

 

 

Medikal Fizik Uzmanları:

Özge Demirkaya

Kerem Duruer    

 

İsmail Hakkı Kalyoncu

 

Radyoterapi Teknikerleri:

Adı Soyadı

 

Hacı Ahmet Çavdar

Tuğba Çolpan

Nur Bilgin

Merve Önür

Tansu Yaz  

Özge Gökgöz

Hatice Demir

Elif Çetinkaya

Cansu Derin  

Nilüfer Yamak