Medical Park Gaziantep Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Merkez Adı:

Medical Park Gaziantep Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Mevcut Radyoterapi Cihazları
ve Özellikleri:

1 adet Elekta

Radyasyon Onkolojisi Uzmanları:

Adı Soyadı

Dr. Ali İhsan Şeran

Medikal Fizik Uzmanları:

Adı Soyadı

Fiz. Nuran Şahan Boydak

Radyoterapi Teknikerleri:

Adı Soyadı

2 teknisyen