Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Merkez Adı:

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Mevcut Radyoterapi Cihazları
ve Özellikleri:

2 adet MLC Lineer Akseleratör

BT-Simulatör

Precise Plan 3D konformal

Radyasyon Onkolojisi Öğretim Üyesi:

Adı Soyadı

Radyasyon Onkolojisi Uzmanları:

Adı Soyadı

Radyasyon Onkolojisi Asistanları:

Adı Soyadı


Medikal Fizik Uzmanları:

Adı Soyadı

Fiz. Şule Çiftçi

Fiz. Ayşe Gülbin Kavak

Fiz. Hüseyin Korur

Fiz. Ali Demirci

Radyoterapi Teknikerleri:

Adı Soyadı

Mahmut Dirier

Meral Ünal

Mustafa Çiloğlu

Nur Uslu

Ramazan Uslu