Gaziantep Dr.Ersin Arslan Devlet Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Merkez Adı:

Gaziantep Dr.Ersin Arslan Devlet Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Mevcut Radyoterapi cihazları
ve özellikleri:

1 adet LİNAK (Yoğunluk Ayarlı RT., Konformal RT )

Radyasyon Onkolojisi Uzmanları:

Adı Soyadı

Dr Leyla Şen

Dr Rima Davutoğlu

Dr Ayşe Kötek

Dr Meltem Dağdelen

Dr Mehmet Tamer Tuncer

Medikal Fizik Uzmanları:

Adı Soyadı

Murat Karabaş

Kudret Bektaş

Radyoterapi Teknikerleri:

Adı Soyadı

Ramazan Deli

Buket Kıcıkoğlu

Murat Yılmaz