Anadolu Sağlık Merkezi Gebze Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Merkez Adı:

Anadolu Sağlık Merkezi Gebze Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Mevcut Radyoterapi Cihazları
ve Özellikleri:

1 adet Cyberknife

1 adet PET-CT-Simülatör

Radyasyon Onkolojisi Uzmanları:

Adı Soyadı

Dr.Hale Başak Çağlar

Medikal Fizik Uzmanları:

Adı Soyadı

2 fizik uzmanı

Radyoterapi Teknikerleri:

Adı Soyadı

yok