Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Merkez Adı:

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Mevcut Radyoterapi Cihazları
ve Özellikleri:

Siemens Primus

Siemens Onco

Varian Trilogy

1 adet Gamamed plus Brakiterapi cihazı

Radyasyon Onkolojisi Öğretim Üyesi:

Adı Soyadı

Dr. Görkem Aksu

Dr. Binnaz Sarper

Dr. Eda Yirmibeşoğlu Erkal

Radyasyon Onkolojisi Uzmanları:

Adı Soyadı

Dr.Özlem Ay

Dr. Deniz Çelik

Medikal Fizik Uzmanları:

Adı Soyadı

 

Fiz. Tülay Meydancı

Fiz. Ahmet Karayel

Fiz. Berna Tırpancı

Radyoterapi Teknikerleri:

Adı Soyadı

9 teknisyen