Hatay Özel Defne Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Merkezi

Merkez Adı:

Hatay Özel Defne Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Merkezi

Mevcut Radyoterapi Cihazları
ve Özellikleri:

1 adet Linak

Radyasyon Onkolojisi Uzmanları:

Adı Soyadı

Dr.Cem Parlak

Medikal Fizik Uzmanları:

Adı Soyadı

1 fizik uzmanı

Radyoterapi Teknikerleri:

Adı Soyadı

yok