İskenderun Özel Gelişim Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Merkez Adı:

İskenderun Özel Gelişim Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Mevcut Radyoterapi Cihazları
ve Özellikleri:

2 adet Linak

Radyasyon Onkolojisi Öğretim Üyesi:

Adı Soyadı

Dr.Ezgi Oymak

Radyasyon Onkolojisi Uzmanları:

Adı Soyadı


Medikal Fizik Uzmanları:

Adı Soyadı

1 fizik uzmanı

Radyoterapi Teknikerleri:

Adı Soyadı

yok