Hatay Devlet Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Merkez Adı:

Hatay Devlet Hastanesi

Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Mevcut Radyoterapi Cihazları
ve özellikleri:

"Hizmet alımı"1 adet Varian DHX (Yoğunluk ayarlı RT)

"Hizmet alımı"1 adet GE Planlama BT Cihazı

Radyasyon Onkolojisi Uzmanları:

Adı Soyadı

Dr. Ahmetcan Çağlar

Medikal Fizik Uzmanları:

Adı Soyadı

Sezen Koca

Neriman Bilen

Radyoterapi Teknikerleri:

Adı Soyadı

Ziya Tanrıverdi

Burcu Tanrıverdi

Mesut Şanlı