Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı

Merkez Adı:

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi

Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı

Mevcut Radyoterapi Cihazları
ve Özellikleri:

2 Adet LİNAK (Konformal RT-Yoğunluk ayarlı RT )

Radyasyon Onkolojisi Öğretim Üyesi:

Adı Soyadı

 

Radyasyon Onkolojisi Uzmanları:

Adı Soyadı

Dr.Emine Elif Özkan

Dr.Zümrüt Arda Kaymak

Radyasyon Onkolojisi Asistanları:

Adı Soyadı

 

Medikal Fizik Uzmanları:

Adı Soyadı

Fiz. Alper Özseven

Fiz. İbrahim Çobanbaş

Radyoterapi Teknikerleri

Adı Soyadı