Mersin Devlet Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Merkez Adı:

Mersin Devlet Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Mevcut Radyoterapi Cihazları
ve Özellikleri:

1 adet Linak

1 adet Linak (IMRT)

 

 

Radyasyon Onkolojisi Uzmanları:

Adı Soyadı

Dr. Ahmet Küçük

Dr.Filiz Munzuroğlu Ak

Dr. Öznur Kaplan

Dr. Pervin Çeliker

Dr. Şükran Eskici

Dr. Zeki Akça

Medikal Fizik Uzmanları:

Adı Soyadı

Fiz. Ahmet Kürşat Özkan

Fiz. Özge Uygun

Fiz. Cem Gökşen

Radyoterapi Teknikerleri:

Adı Soyadı

9 teknisyen