Özel Mersin Onko Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Merkez Adı:

Özel Mersin Onko Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Mevcut Radyoterapi Cihazları
ve Özellikleri:

1 adet Linac

1 adet CT Simülatör

Radyasyon Onkolojisi Uzmanları:

Adı Soyadı

Dr. Yusuf Tolga Şanlı

Medikal Fizik Uzmanları:

Adı Soyadı

Fiz. Aytül Kanat

Radyoterapi Teknikerleri:

Adı Soyadı

2 teknisyen