Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Merkez Adı:

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Mevcut Radyoterapi Cihazları
ve Özellikleri:

Cihaz bulunmamaktadır.

Radyasyon Onkolojisi Uzmanları:

Adı Soyadı

Dr. Eda Bengi Yılmaz

Radyasyon Onkolojisi Asistanları:

Adı Soyadı

 

Medikal Fizik Uzmanları:

Adı Soyadı

Fiz. Songül Barlas Us

Radyoterapi Teknikerleri:

Adı Soyadı

Yok