Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Merkez Adı:

Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi

Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Mevcut Radyoterapi Cihazları
ve Özellikleri:

1 adet LİNAK (Konformal - Yoğunluk ayarlı RT )

Radyasyon Onkolojisi Öğretim Üyesi:

Adı Soyadı

Dr. Bekir Hakan Bakkal

Dr.Özlem Elmas

Radyasyon Onkolojisi Uzmanları:

Adı Soyadı

Dr. Hatice Önder

Radyasyon Onkolojisi Asistanları:

Adı Soyadı

Medikal Fizik Uzmanları:

Adı Soyadı

Fiz. Yeliz Yalçın

Radyoterapi Teknikerleri:

Adı Soyadı

Ayçın Alkan Dursun

Dilek Odabaşı

Serdar Can Korkmaz

Tuğba Ballı

Ufuk Öztürk

Oğuzhan KAPAN

Cansu KILIÇOĞLU