Acıbadem Adana Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Merkez Adı:

Acıbadem Adana Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Mevcut Radyoterapi Cihazları
ve Özellikleri:

1 adet Varian Trilogy

1 adet Varian Truebeam

1 adet Brakiterapi

Radyasyon Onkolojisi Öğretim Üyesi:

Adı Soyadı

Dr. Meltem Serin

Radyasyon Onkolojisi Uzmanları:

Dr. Gamze Uğurluer

Medikal Fizik Uzmanları:

Adı Soyadı

Fiz. Burçin İspir Aydınlıoğlu

 

Fiz. Yücel Akdeniz

Radyoterapi Teknikerleri:

Adı Soyadı

6 teknisyen