Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Merkez Adı:

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Mevcut Radyoterapi cihazları
ve özellikleri:

1 ADET LİNAK (Konformal RT)

1 ADET KOBALT cihazı (Kaynak 13 yılık kullanılmıyor)

Radyasyon Onkolojisi Uzmanları:

Adı Soyadı

Dr. Maruf Nart

Radyasyon Onkolojisi Asistanları:

Adı Soyadı

 

Medikal Fizik Uzmanları:

Adı Soyadı

 

Fiz. Taylan Tuğrul

Fiz. Tahir Çakır

Radyoterapi Teknikerleri:

Adı Soyadı