Beykoz Devlet Hastanesi

Merkez Adı:

Beykoz Devlet Hastanesi

Mevcut Radyoterapi cihazları
ve özellikleri:

Cihaz yok

Radyasyon Onkolojisi Uzmanları:

Adı Soyadı

Dr. Abdül Lama

Medikal Fizik Uzmanları:

Adı Soyadı

 

Radyoterapi Teknikerleri: