Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Merkez Adı:

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Mevcut Radyoterapi Cihazları
ve Özellikleri:

VARIAN in 2 CLINAC IX, TRILOGY

Radyasyon Onkolojisi Uzmanları:

Adı Soyadı

Dr.Canan ÖZDEMİR(idari sorumlu)

Dr. Bülent AŞKAROĞLU

Dr.Nida SÜNNETÇİ ARIKAN

Dr.Sonay ARSLAN

Dr.Selnur ÖZKURT

Medikal Fizik Uzmanları:

Adı Soyadı

Fiz. Zeynep Pınar KALENDER

Fiz. Evren ÜZÜMLÜ

Fiz. Elif ŞENOL

Radyoterapi Teknikerleri:

Adı Soyadı

yok