Acıbadem Altunizade Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Merkez Adı:

Acıbadem Altunizade Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Mevcut Radyoterapi Cihazları
ve Özellikleri:

1 adet Varian Truebeam

1 adet Gamma Knife

1 adet Varian Brakiterapi

1 adet Varian Dhx

Radyasyon Onkolojisi Öğretim Üyesi:

Adı Soyadı

Dr. Işık Aslay

Dr. Meriç Şengöz

Dr. Melihat Garipağaoğlu

Dr. Mehmet Ufuk Abacıoğlu

Radyasyon Onkolojisi Uzmanları:

Adı Soyadı

Dr.Alptekin Arifoğlu

Medikal Fizik Uzmanları:

Adı Soyadı

Fiz. Öznur Şenkesen

Fiz. Halil Küçücük

Fiz. Evren Ozan Göksel

Fiz. Meltem Yılmaz

Radyoterapi Teknikerleri:

Adı Soyadı

7 teknisyen