Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Merkez Adı:

Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Mevcut Radyoterapi Cihazları
ve Özellikleri:

Elektra Limax CT similatör

Radyasyon Onkolojisi Uzmanları:

Adı Soyadı

Dr.Çiğdem Su Kurt

Dr.Leyla Şen

Dr.Özlem Derinalp

Dr.Aslıhan Çeteler Negit

Dr.Nükhet Sarıhanlı

Dr.Feryal Karaca

Dr.Selahattin Menteş

Medikal Fizik Uzmanları:

Adı Soyadı

Yok

Radyoterapi Teknikerleri:

Adı Soyadı