İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Merkez Adı:

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Mevcut Radyoterapi Cihazları
ve Özellikleri:

3 adet lineer hızlandırıcı cihazı

1 adet Varian Rapid Arc (6-15 MV foton 6 adet elektron), 120 leaf MLC, VMAT, IMRT, IGRT (CBCT, EPID), gated RT

22 adet Elekta Synergy Platform (6-15 MV foton 6 adet elektron), 80 leaf MLC, IMRT, IGRT (EPID)

1 adet General Electric Light Speed 16 CT simülatör cihazı

1 adet Cirus Co-60 teleterapi cihazı

Eclipse (v.8.6)

Precise Plan (v.2.16)
Prowess Pather (v.5.0)

Radyasyon Onkolojisi Öğretim Görevlisi:

Adı Soyadı

Dr.İsmet Şahinler

Dr.Ömer Erol Uzel

Dr.Hidayet Fazilet Öner Dinçbaş

Dr.Tahir Sedat Turkan                            

Dr.Didem Çolpan Öksüz

Radyasyon Onkolojisi Uzmanları:

Adı Soyadı

Dr.Şefika Arzu Ergen

Dr.Halil Cumhur Yıldırım

Dr.Kimia Çepni

Radyasyon Onkolojisi Asistanları:

Adı Soyadı

Dr.Ceren  Barlas

Dr.Tuba Kurt
Dr.Sevda Kanat

Medikal Fizik Uzmanları:

Adı Soyadı

Fiz. Songül Çavdar Karaçam 

Fiz. Servet İpek 

Fiz. Başak İktüren

Fiz. Özgehan Onay
Fiz. Gamze Boz

Radyoterapi Teknikerleri:

Adı Soyadı

Banu Pınar Gürbüz   

 

Can Akdeniz     

Derya Şahin Öztürk           

Kadriye Taşçı      

Özgül Yurtdaşseven     

Yasemin  Bağcı     

Zeynep Bol Aydın         

  

Serdar Hamzalı

 

Canan Zafer

 

 

Mehmet Ali Polat

 

Bahadır Başar

 

Pınar Kuruot

 

Ayşegül Koçgör

 

Mekiye Kandemir