Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Merkez Adı:

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Mevcut Radyoterapi Cihazları
ve Özellikleri:

1 Adet LİNAK  (Yoğunluk ayarlı RT )

 

 

1 Adet Brakiterapi cihazı (HDR)

 

Radyasyon Onkolojisi Öğretim Üyesi:

Adı Soyadı

Dr. Adnan Yöney

Radyasyon Onkolojisi Uzmanları:

Adı Soyadı

Dr. Zümrüt Bahat

Dr. Emine Canyılmaz

Dr. Mustafa Kandaz

Radyasyon Onkolojisi Asistanları:

Adı Soyadı

 

Medikal Fizik uzmanları:

Adı Soyadı

Fiz. Emel Hacıislamoğlu

Fiz. Fatma Çolak

Fiz. Merve Ergün

Radyoterapi Teknikerleri:

Adı Soyadı

Ayşe Demir

Sema Aliyazıcıoğlu

Serkan Kılıç

Asiye Afyon

Kadir Sırtkaya

Davut Çolak

Ahmet Ocak

Gökhan Aksoy

Ufuk Kılıç

Gülşah Memiş