Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Merkez Adı:

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Mevcut Radyoterapi Cihazları
ve Özellikleri:

1 Adet Bilgisayarlı Tomografi (Siemens Somatom Spirit)

1 Adet Linak (Varian Clinac DHX,120 MLC,IGRT-Yoğunluk Ayarlı RT)

Radyasyon Onkolojisi Uzmanları:

Adı Soyadı

 

Dr. Gülhan Güler Avcı

 

  Dr.Seher Bahar

Radyasyon Onkolojisi Asistanları:

Adı Soyadı

 

Medikal Fizik Uzmanları:

Adı Soyadı

 

Fiz. Yasin Çoban

 

  Fiz. Halis Bozkurt

Radyoterapi Teknikerleri:

Adı Soyadı

 

Murat Aydoğdu

 

Osman Özüberk

 

Betül Biricik