Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Merkez Adı:

Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Mevcut Radyoterapi Cihazları
ve Özellikleri:

Rapiarc (IMRT+IGRT)

2 adet Linak (Konformal RT)

1 Cyberknife

1 Brakiterapi (HDR)

Tomoterapi (ımrt +ıgrt) (kurulma aşamasında)

Radyasyon Onkolojisi Uzmanları:

Adı Soyadı

Dr.Cengiz Gemici(Eğitim Sorumlusu)

Dr.Beyhan Ceylaner Bıçakçı(Baş Asistan)

Dr.Ayşe Sevgi Özden

Dr.Duygu Gedik

Dr.Gökhan Yaprak

Dr.Hüseyin Tepedam

Dr.Naciye Işık

Dr.Pınar Üler

Dr.Şule Gül Karabulut

Dr.Fatih Demircioğlu

Dr.Özlem Yetmen

Dr.Hazan Özyurt Bayraktar

Dr.Makbule Eren

Radyasyon Onkolojisi Asistanı

Dr.Bedriye Doğan

Medikal Fizik Uzmanları:

Adı Soyadı

8 Fizikçi

Radyoterapi Teknikerleri:

Adı Soyadı

20 Teknisyen