Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Merkez Adı:

Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Mevcut Radyoterapi Cihazları
ve Özellikleri:

Rapiarc (IMRT+IGRT)

2 adet Linak (Konformal RT)

1 Cyberknife

1 Brakiterapi (HDR)

Tomoterapi (ımrt +ıgrt) (kurulma aşamasında)

Radyasyon Onkolojisi Öğretim Üyeleri:

Adı Soyadı

Dr.Cengiz Gemici(Eğitim Sorumlusu)

Dr.Ayşe Sevgi Özden

Dr.Naciye Işık

Radyasyon Onkolojisi Uzmanları:

Adı Soyadı

Dr.Beyhan Ceylaner Bıçakçı(Baş Asistan)

Dr.Duygu Gedik

Dr.Gökhan Yaprak

Dr.Hüseyin Tepedam

Dr.Pınar Üler

Dr.Şule Gül Karabulut

Dr.Fatih Demircioğlu

Dr.Özlem Yetmen Doğan

Dr.Hazan Özyurt Bayraktar

Dr.Makbule Eren

Dr.Uğur Yılmaz

Radyasyon Onkolojisi Asistanı

Dr.Bedriye Doğan

Dr.Melike Pekyürek

Dr.Harun Demir

Dr.Özüm Büke Atasoy

  Dr.Merve Çağlayan

Medikal Fizik Uzmanları:

Adı Soyadı

8 Fizikçi

Radyoterapi Teknikerleri:

Adı Soyadı

20 Teknisyen