Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Merkez Adı:

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Mevcut Radyoterapi Cihazları
ve Özellikleri:

2 Adet LİNAK (Varian Trilogy ve Varian Truebeam; IGRT-Yoğunluk Ayarlı RT- VMAT )

1 Adet Brakiterapi Cihazı (HDR_Nükletron)

1 Adet Brainlab System (m3 MLC)

1 Adet Philips Big Bore CT (4DCT, respiratory gating)

Tedavi Planlama Sistemi (Eksternal: Pinnacle, Brakiterapi: Oncentra, Radyocerrahi: iPlan)

Record and Verify Sistem_ Mosaiq

Radyasyon Onkolojisi Öğretim Üyesi:

Adı Soyadı

Dr. Uğur Selek

Radyasyon Onkolojisi Uzmanları:

Adı Soyadı

Dr. Duygu Sezen

Dr. Nülifer Kılıç Durankuş

 
  Dr. Eyüb Yaşar Akdemir

Radyasyon Onkolojisi Asistanları:

Adı Soyadı

 

Medikal Fizik Uzmanları:

Adı Soyadı

Fiz. Vildan Alpan

Fiz. Yücel Sağlam

Radyoterapi Teknikerleri:

Adı Soyadı

Merve Şenler

Esra Serbest