İstanbul Onkoloji Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Merkez Adı:

İstanbul Onkoloji Hastanesi

Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Mevcut Radyoterapi cihazları
ve özellikleri:

ELEKTA Pricise 6-15 MV IMRT ve portal görüntüleme, CMS Planlama sistemi

GAMMAMED Brakiterapi cihazı 5/24, Brachyvision planlama sistemi

Radyasyon Onkolojisi Uzmanları:

Adı Soyadı

Dr. H. Alper Özkan

Dr. A. Kadir Şenses

Dr.Ahmet Fatih Oruç

Medikal Fizik Uzmanları:

Adı Soyadı

Şermin Berrin Yılmaz

Radyoterapi Teknikerleri:

6 kişi