İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Merkez Adı:

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Mevcut Radyoterapi Cihazları
ve Özellikleri:

Cihaz bulunmamaktadır.

Radyasyon Onkolojisi Uzmanları:

Adı Soyadı

 

 

Medikal Fizik Uzmanları:

Adı Soyadı

 

 

 

Radyoterapi Teknikerleri:

Adı Soyadı