İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Merkez Adı:

İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Mevcut Radyoterapi cihazları
ve özellikleri:

Cihaz bulunmamaktadır.

Radyasyon Onkolojisi Uzmanları:

Adı Soyadı

Dr. Serap Uyar

Dr.Güner İpek Arslan Kabalay

Dr.Hasan Tahsin Özder

Dr.Gül Karaüç

Medikal Fizik uzmanları:

Adı Soyadı

yok

 

Radyoterapi Teknikerleri:

Adı Soyadı

yok