İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Merkez Adı:

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Mevcut Radyoterapi cihazları
ve özellikleri:

2 LİNAC, 1 CT, DHX dual enerji ( 6 MV- 18 MV), 6 farklı elektron enerjisi( 6,9,12,15,18 Mev) IMRt özellikli

Unique tek enerjili IMRT ve Arc özelliği var, CT Siemens Somaton Spirit ,Fov genişliği 50 cm, Eclips planlama sistemi

Radyasyon Onkolojisi Öğretim Üyesi

Adı Soyadı

 

Radyasyon Onkolojisi Uzmanları:

Adı Soyadı

Dr. Özlem Mermut

Dr. Berrin İnanç

Dr. Begüm Ökten Esen

Dr.Ebru Tuncay

Dr. Caner Aktaş

Dr. Özlem Beşikçi

Medikal Fizik Uzmanları:

Adı Soyadı

Fiz. Aysun Özsoy Ata

Fiz. Duygu Baycan

Radyoterapi Teknikerleri:

Doz. Cemgil Erdoğan

Baran Asrak

Rahime Toran

Remziye Alican

Damla Sevran

Nezahat Kurt

Diren Kazancı

Deniz Yeltekin

Ahmet İbrahim Şen

Tunahan Arıcı

Yusuf Öztürk

Sertaç Özkan