Özel Sante Altunizade Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Merkez Adı:

Özel Sante Altunizade Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Mevcut Radyoterapi Cihazları
ve Özellikleri:

2 Adet Linac

1 adet Brakiterapi

Radyasyon Onkolojisi Uzmanları:

Adı Soyadı

 

Medikal Fizik Uzmanları:

Adı Soyadı

Fiz. Cihan Şahin

Fiz. Mertay Güngör

Radyoterapi Teknikerleri:

Adı Soyadı

4 teknisyen