Özel Medicana International İstanbul Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Merkez Adı:

Özel Medicana International İstanbul Hastanesi

Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Mevcut Radyoterapi Cihazları
ve Özellikleri:

2 Adet Linak(DBX-Konformal RT, DHX-Yoğunluk Ayarlı RT)

1 Adet Brakiterapi Cihazı (Varisouce-HDR)

1 Adet Acquity Simulatör Cihazı

Radyasyon Onkolojisi Öğretim Üyesi

Adı Soyadı

Dr.Z.Füsun Tokatlı

Radyasyon Onkolojisi Uzmanları:

Adı Soyadı

Dr.Özgür Ozan Şeşeoğlulları

Medikal Fizik Uzmanları:

Adı Soyadı

Fiz.Fadime Alkaya

Fiz.Evren Üzümlü

Radyoterapi Teknikerleri:

Adı Soyadı

Zülbiye Kurt

Seçil Saka

Hatice Babayiğit

Ekrem Başkurt